Zuzana Žilinčíková

Zuzana absolvovala štúdium sociológie na Masarykovej univerzite v Brne, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Na tej istej univerzite tiež absolvovala bakalárske štúdium anglického jazyka a literatúry. Počas štúdia pôsobila na katedre sociológie ako asistentka výskumu, kde sa venovala najmä téme medzigeneračných vzťahov a absolvovala stáž na holandskom demografickom inštitúte (NIDI), kde pracovala na výskume týkajúcom sa partnerských dráh. V SGI pôsobila ako asistentka výskumu na projekte STYLE.