Matúš Sedlák

Matúš Sedlák pôsobí v SGI od mája 2019 ako analytik a ako správca projektu Odkazprestarostu.sk. Vyštudoval odbor politológia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a počas jeho štúdia strávil jeden semester na študijnom pobyte na Mykolas Romeris University v Litve v odbore politológia. V minulosti pracoval ako analytik vo viacerých medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku.