Marcela Veselková

Marcela má doktorát v politológii a MA v medzinárodných vzťahoch a európskych štúdiách zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Inžinierske štúdium v ekonómii absolvovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zaujíma sa o medzinárodné monetárne vzťahy, aplikovanú ekonomickú analýzu a kvantitatívnu ekonomickú históriu. Publikovala v Historical Social Research, Nationalities Papers a Transition Studies Review. V SGI pôsobila od roku 2011 do roku 2016.