Denisa Zlatá

Denisa Zlatá sa zaoberá výskumom kultúrnej politiky a kultúrnym manažmentom. Vyštudovala kulturológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a študovala aj verejnú politiku na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. V súčasnosti je doktorandkou nn FF v Prahe v odbore kulturológia. V SGI pôsobila od roku 2010 do roku 2012.