Anna Theodoulides

stážistka

Anna stážuje v SGI v lete 2020 na projekte ‘Chcem pracovat, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne znevýhodnených ľudí na trhu práce’, kde sa zameriava na zdravotne znevýhodnených ľudí bez domova. Anna študuje politológiu, sociológiu a východoeurópske štúdiá na University College London, so zameraním na krajiny V4, vplyv EU na tieto krajiny a na extrémne pravicové politické strany na Slovensku a ich voličov. Okrem štúdia pôsobí v študentskom spolku na UCL, kde spravuje sociálne siete a spoluorganizuje diskusie.