Odovzdali sme Zlaté vedro za rok 2021: Trnave, Bratislave a Malackám

Odkaz pre starostu hodnotil najlepšie samosprávy za rok 2021. Podnety od občanov najlepšie riešila Trnava, za komunikáciu si Zlaté vedro odnieslo Hlavné mesto SR Bratislava. Medzi menšími samosprávami zvíťazili v obidvoch kategóriách už po tretí krát po sebe Malacky.

„Chceme oceniť samosprávy, ktoré berú komunikáciu s občanmi zodpovedne a zaujímajú sa o ich podnety na zlepšenie verejných priestorov,” vysvetľuje Barbora Peregrim, projektová manažérka Odkazu pre starostu. „Pri hodnotení berieme do úvahy nielen pomer vyriešených podnetov, ale aj ich celkový počet a náročnosť. Samosprávy sme rozdelili do dvoch kategórii podľa veľkosti – na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

Zlaté vedro za riešenie podnetov si spomedzi väčších samospráv odniesla Trnava. V roku 2021 úspešne vyriešila 987 podnetov, ktoré jej občania nahlásili prostredníctvom aplikácie a webu Odkaz pre starostu.

„S projektom Odkaz pre starostu sa nám spolupracuje výborne. Portál nám pomáha zosumarizovať žiadosti od občanov, ktoré po vyriešení zlepšujú kvalitu života v meste. Na každom podnete pracujeme s tým, aby bol v rámci možností vyriešený čo najskôr a k spokojnosti občanov. Niekedy je to dosť náročné, aj preto ma teší, že za minulý rok sa nám podarilo vyriešiť a uzatvoriť viac ako 92 percent z celkového počtu 1155 podnetov,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.

Druhé a tretie priečky tento rok obsadili mestské časti Bratislavy: Rača a Vrakuňa.

„Odkaz pre starostu vnímame ako veľmi efektívny nástroj na nahlasovanie podnetov zo strany obyvateľov a na ich riešenie,” hovorí starosta Rače Michal Drotován. „Naša mestská časť Bratislava-Rača sa snaží postupne riešiť všetky podnety, niektoré je riešiť zložité ale snažíme sa aj tie vybaviť čo najskôr. Plne chápem, že obyvateľ či poslanec chce, aby práve ten jeho podnet bol prioritou, riešenie však záleží aj od náročnosti podnetu. Chcel by som sa poďakovať kolegom z nášho úradu, ktorí zastrešujú tieto podnety a riešia ich.“

Medzi menšími samosprávami pod 20 000 obyvateľov si najlepšie počínali Malacky, nasledované mestom Púchov, tretie miesto obsadil Sabinov.

Tím Odkazu pre starostu hodnotil v osobitnej kategórii aj komunikáciu. „Zameriavame sa na to, či samosprávy vysvetlia občanom, kto sa bude ich podnetom zaoberať a kedy môžu očakávať jeho riešenie, aj ako rýchlo na podnet reagujú,” dodáva Barbora Peregrim.

V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv najlepšie darilo magistrátu mesta Bratislava, ktorému za uplynulý rok obyvatelia nahlásili až 3223 podnetov. Hneď za ním sa umiestnila Dubnica nad Váhom, tretie miesto obsadil Martin.

„Portál Odkaz pre starostu a jeho služby vnímam ako výrazný prínos pre priamu komunikáciu medzi mestom a jeho občanmi. Aktívne zapája ľudí do spravovania svojho mesta, každému umožňuje priložiť ruku k spoločnému dielu. Aj objektívne poukázanie na konkrétny nedostatok ho môže pomôcť napraviť, ak sa na strane mesta nájde snaha dať týmto podnetom reálnu váhu a skutočne ich riešiť. V Martine k podnetom ľudí pristupujeme s plnou vážnosťou a zodpovednosťou, aby na konci tejto priamej komunikácie s ľuďmi boli skutočné výsledky. Veľmi ma teší, že sa dnes tento prístup dočkal aj oficiálneho ocenenia. Verím, že povzbudí Martinčanov, aby sa ešte viac aktívne zapájali do ozdravovania mesta a dá odkaz aj mojim kolegom na mestskom úrade, že poctivá práca s podnetmi ľudí má svoj zmysel pre rozvoj celého mesta,” hovorí Ján Danko, primátor mesta Martin.

Medzi menšími samosprávami opäť najlepšie komunikujú Malacky, nasledované Sabinovom a Starou Ľubovňou. Malacky si prvé miesto v obidvoch kategóriách odnášajú už po tretíkrát a občania službu využívajú čoraz viac – tento rok v Malackách nahlásili až 373 podnetov, z ktorých mesto úspešne vyriešilo 253.

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve. „Veľmi sa tešíme, že v roku 2021 užívatelia webstránky a mobilných aplikácii pridali spolu viac ako 18-tisíc podnetov. Samosprávy z nich zatiaľ úspešne vyriešili 41 percent,” uviedla Veronika Jursová Prachárová, riaditeľka SGI. Prostredníctvom tohto portálu momentálne so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.

Najčastejšou kategóriou, v ktorej v roku 2021 užívatelia nahlásili až 4661 podnetov, bola zeleň a životné prostredie. „V posledných rokoch sa záujem obyvateľov o túto oblasť zvyšuje. Patrí sem príklad starostlivosť o stromy, kríky a trávnaté plochy, ale aj odpratávanie odpadkov a čiernych skládok. Zároveň sa samosprávam v tejto oblasti podarilo vyriešiť najväčšie percento podnetov v porovnaní s ostatnými kategóriami,” vysvetľuje Veronika Jursová Prachárová. Nahlásené podnety sa týkali aj zlého parkovania či vrakov, mestského mobiliáru, nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu.

Popri hodnotení riešenia aktuálnych podnetov sa plánuje tím Odkaz pre starostu zamerať aj na staršie podnety, keďže práve tie sú pre mestá a obce často náročnejšie na vyriešenie.

„Ocenenia každoročne udeľujeme za podnety, ktoré sme na platforme prijali za daný kalendárny rok. Často sa však stretávame s tým, že staršie podnety ostávajú dlhodobo neriešené. Radi by sme to zmenili, a preto od budúceho roka plánujeme v rámci udeľovania Zlatého Vedra samosprávy motivovať špeciálnym poďakovaním za riešenie zabudnutých podnetov. Veríme, že si obyvatelia a obyvateľky zaslúžia kvalitný verejný priestor, bez ohľadu na to, v akom roku, či volebnom období nedostatok vznikol,” vysvetlila Barbora Peregrim.

Odovzdávanie ocenenia Zlaté vedro 2021 podporili spoločnosti Tesco Stores SR a Dedoles.

Pozrite si celkové výsledky a prezentáciu z odovzdávania ocenení.