Stretnutie druhošancového vzdelávania

Študenti a študentky druhošancového vzdelávania – jednej z našich aktivít, na ktorej spolupracujeme s ETP Slovensko – majú za sebou trojdňové stretnutie v Kysaku. Cieľom bolo združiť ich, posilniť väzby medzi rovesníkmi a rovesníčkami s podobným príbehom, ale aj vidieť, naučiť sa a zažiť niečo nové. Spoločnosť im robil pedagogický personál.

Aktivity sa konajú v rámci projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie, ktorý je financovaný z ESF v rámci Operačný program Efektívna verejná správa. Prečítať si o ňom môžete napríklad tu:https://www.governance.sk/…/verejna-sprava-aktivne-podporu…/