Pozvánka na seminár: Diskutuj a nehejtuj

Milí priatelia a milé priateľky,

radi by sme Vás pozvali na seminár s názvom Diskutuj a nehejtuj: Nenávistné prejavy na sociálnych sieťach a ako na ne reagovať, ktorý sa uskutoční 25. mája od 12:15 do približne 15:00 v hoteli Austria Trend Hotel (Vysoká 2A, Bratislava).

Hlavným cieľom seminára je informovať o výskumných zisteniach Inštitútu SGI z experimentálneho merania účinnosti vybraných stratégií ako reagovať na nenávistné prejavy voči rómskej menšine v online diskusných fórach za účelom ich zmierňovania. Výskumný tím SGI taktiež odprezentuje politiky vybraných slovenských médií v oblasti zmierňovania nenávistných prejavov na internete. K téme extrémistických postojov u mladých a znižovaniu nenávistných prejavov v online priestore sa vyjadria aj externé odborníčky (viď program v prílohe). Ďalším dôležitým cieľom seminára je vytvoriť priestor pre diskusiu o možnostiach ako prezentované výskumné zistenia využiť v praxi v rámci aktivizmu zameraného na znižovanie extrémizmu a nenávistných prejavov v online priestore.

Na seminári bude zabezpečené občerstvenie (vrátane vegánskej možnosti). Pre mimo-bratislavských účastníkov/čok je možnosť preplatenia cestovného.

V prípade záujmu prosíme o potvrdenie Vašej účasti cez online dotazník, ktorý nájdete TU.

K semináru je vytvorená aj udalosť na Facebooku, ktorú nájdete TU.