Opatrenia na začleňovanie Rómov môžu viesť k ich vylúčeniu

V rámci výskumného projektu Messaging Matters – Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie, vyšiel výskumníkovi a výskumníčkam Inštitútu SGI článok v odbornom žurnáli European Education „Trying to include but supporting exclusion instead? Constructing the Roma in Slovak educational policies“.

Článok skúma to, ako nastavenie vybraných verejných politík, ktorých cieľom je zmierniť nerovnosti, môže viesť k negatívnemu zobrazovaniu rómskych rodičov a rómskych žiakov/čok a to, aký obraz o tejto cieľovej skupine má širšia verejnosť. Za týmto účelom boli analyzované dáta zo sekundárnej literatúry o vybraných politikách, konkrétne príspevku na dochádzku a nultom ročníku, a dáta z piatich fokusových skupín z piatich regiónov Slovenska.

Výsledky ukazujú, že rómski rodičia a žiaci/čky sú vykresľovaní negatívne, ako asociálni, nezodpovední, neschopní robiť rozumné rozhodnutia o svojom živote, pričom sú delení na dve skupiny, a to na tzv. „prispôsobivých“ a „neprispôsobivých“ a teda tých, ktorí si podľa verejnosti zaslúžia alebo nezaslúžia asistenciu zo strany štátnych autorít. Takéto negatívne vnímanie môže viesť k prijímaniu reštriktívnych opatrení, ktoré budú naďalej umocňovať predsudky o rómskej menšine, ale v praxi nebudú viesť k zmierneniu sociálnych nerovností.

Akceptovaný manuskript v anglickom jazyku si môžete prečítať TU.

Finálnu verziu článku nájdete na: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10564934.2017.1280337