Odkaz pre starostu ponúka nové možnosti pre samosprávy

Portál Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu obyvatelia miest a obcí jednoducho nahlásiť problémy vo verejnom priestore na webovej stránke či mobilnou aplikáciou, predstavil nové rozhranie pre samosprávy. Zamestnanci mestského či obecného úradu môžu prehľadne pracovať s nahlásenými podnetmi od občanov, štatistikami o nich, prideľovať ich pracovníkom a komunikovať navzájom o ich riešení a stave. 

Tím Odkazprestarostu.sk tento týždeň rozbieha aj školenia na úradoch v zapojených mestách, ktoré sa okrem objasnenia nového systému zamerajú na komunikáciu s občanmi a vybavovanie infožiadostí. 

Martina Štefániková z oddelenia komunikácie s verejnosťou mestskej časti Bratislava-Staré mesto hodnotí nové rozhranie Odkazu pre starostu pozitívne: Oceňujem najmä veľký počet funkcionalít, ktoré uľahčujú sledovanie stavu riešenia podnetov, ako aj možnosť pridať do zoznamu podnety z iných zdrojov ako Odkaz pre starostu. Keďže na miestny úrad smerujú podnety z viacerých strán, pričom často sa stane, že občan rozpošle jeden podnet cez všetky dostupné kanály – a takto to vieme ľahko priradiť, zistiť a odpovedať.”

Chceme týmito zmenami najmä podnietiť samosprávy k lepšej práci s podnetmi,” vysvetľuje Martin Kollárik, projektový manažér Odkazu pre starostu. Pri desiatkach až stovkách podnetov v niektorých samosprávach sa často na niektoré podnety zabúda“, podnety sa na jednotlivých oddeleniach strácajú“ a obyvatelia následne márne čakajú na odpoveď. Nové rozhranie poskytuje zodpovedným pracovníkom množstvo nástrojov na kontrolu plnenia podnetov – tie sme zapracovali práve na základe požiadaviek od samospráv.” 

Cieľom je podľa Kollárika aj motivovať úrady k využívaniu dát z Odkazu pre starostu. Rozsiahle možnosti filtrovania podnetov a vytvárania štatistík umožňujú samosprávam s dátami z Odkazu pre starostu jednoducho pracovať a využiť ich nielen pri zlepšení procesov na úrade, ale aj pri tvorbe rozhodnutí, napríklad o harmonograme odvozu odpadu alebo určovaní hliadok mestskej polície.”

Matúš Sedlák, hlavný administrátor Odkazu pre starostu, hovorí, že mestá a obce prijali zmeny zväčša kladne. Samosprávy nás upozorňujú aj na menšie nedostatky, snažíme sa ich riešiť čo najrýchlejšie. Práve odozva samospráv nám pomáha v zdokonaľovaní nového rozhrania.” 

Tento týždeň začína tím Odkazprestarostu.sk so školeniami pracovníkov samospráv, ktoré prejavili záujem o osobné zaučenie sa s prácou s novým systémom. Súčasťou školení je aj modul o komunikácii pomocou tohto portálu, najlepších postupoch a riešení problémov, ako aj časť o spracovávaní infožiadostí. Prvé zo školení prebehlo v pondelok v Pezinku.

Na jeseň 2019 plánuje tím Odkazprestarostu.sk osloviť nezapojené samosprávy, aby ich aj vďaka týmto novým možnostiam portálu motivoval zaradiť Odkaz pre starostu medzi nástroje na komunikáciu s občanmi. Vytvorenie nového pracovného rozhrania pre samosprávy, ako aj školenia v zapojených mestách a obciach sú podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Nové pracovné rozhranie pre samosprávy je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.