Odkaz pre starostu ocenil najlepšie samosprávy: Zlaté vedro za rok 2019 vyhrali Žilina a Malacky

Odkaz pre starostu vyhodnotil úspešnosť miest a obcí za uplynulý rok. Desiatim samosprávam odovzdal ocenenie Zlaté vedro.

“Hodnotíme nielen pomer vyriešených podnetov, ale zohľadňujeme aj ich náročnosť a zároveň aj celkový počet podnetov, ktoré samosprávy museli riešiť,” vysvetľuje Andrea Addová, hlavná administrátorka Odkazu pre starostu. “V samostatnej kategórii sme sa zamerali na spôsob, akým mestá a obce o riešení podnetov s občanmi komunikujú. Samosprávy sme rozdelili aj podľa veľkosti na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

Spomedzi väčších samospráv vyhrala v obidvoch hodnotených oblastiach, riešení podnetov a komunikácii, Žilina. V kategórii riešenia podnetov ju nasledovala Nitra, o tretie miesto sa delí Prievidza s mestskou časťou Bratislava-Ružinov. V komunikácii získala druhé miesto Prievidza a tretie Dubnica nad Váhom. Medzi menšími samosprávami si najlepšie počínali Malacky, ktoré taktiež vyhrali v obidvoch kategóriách. V riešení podnetov prevzali ocenenie aj Púchov a mestská časť Bratislava-Vajnory, v komunikácii Ivanka pri Dunaji a Dolný Kubín.

Odkaz pre starostu sa v roku 2019 výrazne rozšíril o nové mestá a obce – pribudlo ich 25 a dnes ho už využíva viac ako 150 samospráv. Za uplynulý rok v nich obyvatelia nahlásili spolu 18 655 podnetov na zlepšenie verejného priestoru, čo je o 7 tisíc viac ako v roku 2018. Samosprávy vyriešili 7780 z nich, ďalších 7311 je stále v riešení a 1976 podnetov ostáva zatiaľ neriešených. Najčastejšie nahlasované problémy sa týkajú ciest a chodníkov, nasledované zeleňou a životným prostredím. Odkaz predstavil vďaka podpore z Operačného programu Efektívna verejná správa aj nové mobilné aplikácie pre používateľov a systém správy podnetov a úloh pre samosprávy, ktorý umožňuje riešiť podnety od občanov efektívnejšie, pod názvom Odkaz pre starostu PRO

Jedným z nových miest, ktoré začalo Odkaz pre starostu používať v januári 2019, je práve Žilina, držiteľ ocenenia Zlaté vedro. Samospráva za hodnotené obdobie úspešne vyriešila 802 podnetov, v riešení je ďalších 1172. “Používanie Odkazu pre starostu nám značne uľahčilo a zjednodušilo komunikáciu s občanmi pri riešení podnetov,” hovorí primátor Žiliny Peter Fiabáne. “Odpadli viaceré administratívne úkony a vďaka prepracovanému administračnému rozhraniu je spracovanie podnetov rýchlejšie, prehľadnejšie a systematickejšie.”

Mesto Malacky, ktoré počas roka 2019 úspešne vyriešilo 192 z 286 nahlásených podnetov, sa k Odkazu pre starostu pridalo už v roku 2016, používanie Odkazu pre starostu PRO mu však zefektívnilo prácu s podnetmi od občanov. „Nám ako samospráve nové rozhranie vyhovuje, pretože ponúka možnosti rôzneho nastavenia – či už ide o možnosť vytvorenia neobmedzeného množstva prístupov pre zamestnancov úradu a rôzne stupne kategórií účtov,” opisuje primátor Malaciek Juraj Říha. “Vedúci a referenti si vedia medzi sebou posunúť jednotlivé podnety bez zásahu tretej osoby. Jednoduchšie filtrovanie medzi jednotlivými podnetmi výrazne šetrí čas zamestnancov.“

Nové pracovné rozhranie pre samosprávy plne využívajú aj ďalšie samosprávy, ktoré za rok 2019 obsadili prvé priečky v hodnotení, napríklad aj Nitra či Dubnica nad Váhom. Práve na efektívnosť, ktorú Odkaz pre starostu PRO samosprávam prináša, vsadili jeho tvorcovia pri rozhodnutí spraviť z neho profesionálnu službu. 

„Odkaz pre starostu má za sebou 10 rokov, pred nami je veľká výzva, ako ďalej,“ hovorí Martin Kollárik, manažér portálu. „Od nápadu pár nadšencov určenému bratislavským samosprávam sme sa posunuli k profesionálnej službe pre mestá a obce po celom Slovensku. Odkaz pre starostu PRO sme vytvorili na základe potrieb samospráv, aby mohli efektívne spravovať podnety aj iné úlohy na úrade, sledovať ich priebeh, termíny, priraďovať ich zodpovedným pracovníkom, či posielať oznamy obyvateľom.” Základnú verziu Odkazu pre starostu môžu samosprávy využívať naďalej zdarma ako doteraz, obce do 5 tisíc obyvateľov, ktoré sa pridajú ešte v júli, budú mať k dispozícii aj Odkaz pre starostu PRO neobmedzene bezplatne,” dodáva Kollárik. 

„Silnou stránkou Odkazu pre starostu je transparentnosť, verejná a nezávislá kontrola podnetov, ako aj široká základňa používateľov po celom Slovensku. Od roku 2010 sa už vyriešilo viac ako 40-tisíc podnetov,“ zdôrazňuje Veronika Prachárová, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý portál zastrešuje. „Vďaka tomu ostáva Odkaz nielen nástrojom pre samosprávy, ale predovšetkým nástrojom občianskej participácie a spolupráce.“ 

VÝSLEDKY

Kompletné výsledky pre všetky samosprávy si môžete pozrieť v tejto tabuľke.

O METODOLÓGII

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategórii riešenia podnetov aj komunikácie na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve zapojenej do projektu. V prípade riešenia podnetov bola každému podnetu priradená náročnosť na stupnici od 1 po 5, pri komunikácii sa brala do úvahy jej úplnosť a rýchlosť. V oboch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila nižší pomer podnetov, mohla skončiť pred samosprávou s vyšším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.

O ODKAZE PRE STAROSTU

Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Pomocou internetovej stránky a mobilnej aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich riešení priamo so samosprávou.

Odkaz pre starostu pôvodne začal pôsobiť v Bratislave a jej mestských častiach, dnes ho využíva viac ako 150 samospráv. Počas desiatich rokov sa na Odkaze pre starostu vyriešilo viac ako 40-tisíc podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 31-tisíc užívateľov.

 

 

 

 

Hodnotenie je súčasťou projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.