Nová publikácia SGI: šéfovia policajných riaditeľstiev vydržia na svojej stoličke v priemere tri a pol roka

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) sa spolu s Ligou za ľudské práva vydali publikáciu, v ktorej sa zamerali na výmeny policajných šéfov v regiónoch. Fluktuácia bola bežná po každom nástupe bývalej opozície. 

Priemerná dĺžka pôsobenia riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa krajského a okresného riaditeľstva je podľa zistení SGI 3 a pol roka. „Sú teda na svojej pozícií kratšie ako bežná vláda. Najdlhšie pritom pôsobili riaditelia a zástupcovia riaditeľa v Trenčianskom kraji – vyše 5 a pol roka, a najkratšie v Trnavskom kraji, ani nie 3 roky,” uvádza Veronika Prachárová, riaditeľka SGI.

V publikácií sa ďalej uvádza, že najväčšie zmeny nastali za Vladimíra Palka, ministra vnútra v rokoch 2002 – 2006, ktorý odvolal až 128 policajných riaditeľov – najčastejšie však odvolával svojich vlastných nominantov. Oproti nemu Daniel Lipšic, minister vnútra za Radičovej vlády (2010 – 2012), vymenil 101 funkcionárov, viac ako polovica z nich však bola nominantmi Roberta Kaliňáka. Kaliňák zas nechal v rokoch 2012 – 2016 vymeniť 96 policajných riaditeľov či ich zástupcov a predtým 83 počas prvej Ficovej vlády v rokoch 2006 – 2010, prevažne nominantov svojich predchodcov. Veronika Prachárová však zdôrazňuje: „Presné dôvody výmen jednotlicov nepoznáme. Môžu súvisieť so zmenou zaradenia, zlými vzťahmi v kolektíve alebo s externými partnermi, odchodom do civilu či dôchodku, reorganizáciou zboru, ale, samozrejme, aj s dosadzovaním tzv. „našich” ľudí.”

Polícia podľa hovorcu policajného prezídia Michala Slivku nemá dáta o tom, do akej miery a či vôbec vplýva fluktuácia na výkonnosť policajného zboru. Časté zmeny riadiacich pracovníkov však nezvyšujú dôveru občanov v prácu policajtov. „Zároveň je potrebné dodať, že vedenie Policajného zboru bolo za posledné roky výrazným spôsobom spolitizované,“ hovorí Slivka.

 

„Dáta, ktoré sme analyzovali, máme k dispozícii len ku júlu 2021 a tak neobsiahli zmeny v polícii, ktoré sa dejú počas posledného roka,” vysvetľuje Prachárová. „Doplnili sme ich preto kvalitatívnou analýzou – uskutočnili sme rozhovory s desiatkou súčasných aj bývalých príslušníkov policajného zboru. Z nich vyplýva, že v posledných mesiacoch dochádza k ďalším rozsiahlym výmenám na riaditeľských pozíciach v polícii.”

Autori na záver publikácie zdôrazňujú, že zistená fluktuácia po výmene vlády neprospieva inštitucionálnej pamäti ani dlhodobému strategickému riadeniu jednotlivých útvarov. Rovnako má podľa nich pravdepodobne negatívny vplyv na prácu bežných zamestnancov, ktorí sa musia prispôsobovať zmeneným postupom či inému štýlu riadenia nového vedenia.

Projekt Čo robia voľby so šéfmi polície v regiónoch?” podporil Fond pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.