Povzbuďme rómsku mládež na ceste k lepšiemu vzdelaniu

Do projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie máme v súčasnosti zapojených 42 mladých ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Tí sa v školskom roku 2018/2019 vrátili do školských lavíc po tom, ako v minulosti zo vzdelávania predčasne odišli. V súčasnosti sa chystajú na prázdninové obdobie, ktoré by sme im radi spestrili poznávacou exkurziou do hlavného mesta. Exkurzia bude pre nich príležitosť na krátky čas opustiť osadu, a komunitu, v ktorej nemajú dostatok podnetov a priestoru na rozvoj osobnosti a zručností využiteľných v osobnom či verejnom živote. Práve preto by im táto skúsenosť mala umožniť učiť sa o fungovaní parlamentu prostredníctvom priameho zážitku, ktorý im pomôže lepšie porozumieť súvislostiam v rozvoji našej spoločnosti. Pre mnohých bude exkurzia vôbec prvou možnosťou navštíviť Bratislavu, napriek tomu, že ide o ľudí vo veku približne 16-20 rokov.

Veľmi si vážime vašu podporu, vďaka ktorej sme už získali  eur. Tieto prostriedky použijeme na zaplatenie nákladov exkurzie a v prípade, ak by sa vyzbieralo viac, budú použité na financovanie činnosti mentorov a tútorov, ktorí s nimi intenzívne pracujú priamo v lokalitách, odkiaľ mladí Rómovia Rómky pochádzajú.