Mapa druhošancového vzdelávania

Máte známeho/známu bez základného vzdelania, ktorý má záujem vzdelanie si dokončiť, a neviete ako mu poradiť? Druhošancové vzdelávanie poskytujú základné a stredné školy prostredníctvom kurzov, na ktorých si záujemca dokončí základnú školu.

Jedným zo zistení nášho výskumu je nízke povedomie o takýchto možnostiach. Preto sme vytvorili mapu stredných a základných škôl, ktoré v školskom roku 2019/2020 ponúkali kurz na dokončenie základnej školy. Pre viac informácií o kritériách účasti na vzdelávaní kontaktujte konkrétnu školu.


Ak sa zaujímate o tému druhošancového vzdelávania, sledujte nás, pracujeme na publikácii, ktorá zhrnie jeho aktuálny stav na Slovensku a navrhne vylepšenia.

Projekt Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie sa realizuje za finančnej podpory ESF v rámci OP Efektívna verejná správa.