Ako majú byť zložené komisie – odborne či politicky

Roman Kopka, SME | 13.10.2018

Má byť v komisiách, ktoré sú poradným orgánom zastupiteľstiev, viac neposlancov alebo nie? To je otázka, ktorá opäť príde na pretras hneď po komunálnych voľbách. Odpoveď však treba hľadať skôr.

MARTIN, TURČIANSKE TEPLICE. Po voľbách a slávnostných zasadnutiach nových poslaneckých zborov sa rozhodne aj o zložení komisií mestských zastupiteľstiev. Ich členmi sú spravidla poslanci a občania z radov odbornej verejnosti.

Zákon s výnimkou komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi môžu byť výlučne poslanci, nestanovuje žiadne podmienky pre počet členov iných osôb v komisiách.

„Toto rozhodnutie teda leží čisto na zastupiteľstve. Je však dobrou praxou, pokiaľ je do každej komisie prizvaný minimálne jeden, ideálne však viacerí neposlanci – odborníci, ktorí vyvažujú prípadné politické nezhody v komisii a vedia poskytnúť vecný odborný pohľad na problematiku,“ myslí si Martin Kollárik z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Rozhoduje aj politika

Pri kreovaní martinských komisií v posledných rokoch zohráva nemalú úlohu politika, tromfy v rukách prakticky držia najsilnejšie poslanecké kluby. Od ich dohody záleží, aké komisie vôbec vzniknú a kto ich obsadí.
„Do zloženia komisií by sa mali premietnuť aj politické pomery v zastupiteľstve, ktoré odráža výsledky volieb. Čo však nevylučuje, aby v nich pôsobili aj odborníci. Vždy sa dá diskutovať o tom, koľko by ich v tej či onej komisii malo byť. Treba však podotknúť, že komisie sú len poradným orgánom zastupiteľstva, ich uznesenia majú iba odporúčací charakter a v konečnom dôsledku právo rozhodovať majú len legitímne zvolení primátor a poslanci, ktorí sa zodpovedajú voličom,“ povedal Peter Kašuba, predseda Klubu občianskych poslancov.

Mestské zastupiteľstvo v Martine má zriadených jedenásť komisií. Najviac neposlancov, až päť, má sociálno-zdravotná komisia a energetická komisia. Čisto z poslancov, ak nerátame sekretárov, sú zriadené komisie školstva a vzdelávania a mládeže a športu a aj komisia legislatívna, územného plánu a výstavby, ktorá patrí k najvýznamnejším.

Iný pohľad neposlancov

V Turčianskych Tepliciach v päťčlenných komisiách nie je žiadnou zriedkavosťou, že sú v nich aj traja neposlanci. Jednej takejto – pre životné prostredie a verejný poriadok – predsedá viceprimátor Dušan Vojtek.

„Máme s tým len dobrú skúsenosť. Vždy je dobré, keď sa pri prerokovaní rôznych materiálov objavia názory obyvateľov mesta, odborníkov pre tú či onú oblasť a v diskusiách nezaznievajú len názory poslancov. Napokon, odborný pohľad na vec pomáha aj poslancom kvalifikovane sa rozhodnúť.“