Trápi vás zanedbané mesto? Využite novú aplikáciu Odkaz pre starostu

TouchIt, 25. 1. 2019

Portál Odkazprestarostu.sk spustil novú mobilnú aplikáciu. Ide o nástroj, ktorý obyvateľom a obyvateľkám umožňuje efektívnejšie komunikovať s vedením miest a obcí v nahlasovaní a riešení problémov. Aplikácia, ktorá je dostupná pre platformy Android a iOS, prináša niekoľko zásadných vylepšení. Záujem občanov o ich okolie sa najnovšie snaží povzbudzovať napríklad aj cestou gamifikácie, teda zapájaním herných prvkov do svojho fungovania.

“Odkaz pre starostu chce byť moderným nástrojom, ktorého využívanie bude ľudí baviť. Zároveň sa nám za roky fungovania nazbieralo množstvo návrhov na vylepšenia. Viaceré z nich sme zapracovali do novej aplikácie,” uviedol manažér portálu Martin Kollárik. Nová aplikácia Odkazprestarostu.sk stále plní svoj základný účel, ktorým je nahlasovanie podnetov vedeniu samosprávy pomocou mobilného telefónu.

Fungovanie Odkazprestarostu.sk

Princíp je jednoduchý, užívatelia v zapojených mestách a obciach nahlásia podnet, ktorý po určení zodpovednosti prechádza na stranu samosprávy. Môže ísť o opustený automobil, nefunkčné osvetlenie, skládku odpadu či poškodené lavičky v parku. Problém používateľ odfotí a popíše, geolokácia určí jeho polohu, administrátor Odkazu pre starostu podnet skontroluje a zašle samospráve na riešenie – a teda opravu, čistenie, odstránenie a podobne. Doposiaľ sa do tohto nástroja pridalo takmer 120 samospráv.

Pre samosprávy je najzaujímavejšou novinkou možnosť zasielania oznamov v aplikácii. Odkazprestarostu.sk sa tak stáva bezplatnou alternatívou voči nákladnému SMS rozhlasu. Obyvatelia miest a obcí, ktoré ju budú využívať, sa nemusia báť zmeškania hlásenia miestneho rozhlasu, či hľadať informácie na webe. O termínoch zasadnutí orgánov obce, plánovanej rozkopávke, či o blížiacej sa kultúrnej udalosti, sa môžu dozvedieť rýchlo a pohodlne na svojom mobilnom telefóne.

Herné prvky oživia používanie

Okrem toho nová aplikácia zapracúva aj doplnkové funkcionality, a to napríklad spomínanú gamifikáciu, oznamy samospráv, či možnosť navrhnúť samospráve dobrovoľnícku pomoc pri riešení podnetu. Užívatelia a užívateľky môžu jednotlivé podnety hodnotiť a komentovať, za čo im pribúdajú body. V profile si môžu kontrolovať svoj posun do jednotlivých levelov. Nahlasovanie podnetov tak nebude už iba praktické, ale aj zábavné.
Body sa dajú získať aj za overovanie stavu podnetu. Táto novinka zabezpečí kvalitnejšie dáta na portáli. Stav podnetov – a teda, či je problém vyriešený alebo sa na ňom pracuje – sa mení na základe odpovedí od samospráv a tie niekedy o ich vyriešení neinformujú. So zberom dát tak môžu pomôcť aj samotní užívatelia. Tí si vo svojom profile nastavia, koľko upozornení na podnety v ich blízkosti chcú dostať, a keď okolo nejakého prejdú, aplikácia sa ich opýta, či bol už podnet vyriešený.

Ďalšie plány

Odkazprestarostu.sk zároveň začína s budovaním dobrovoľníckej platformy. Cieľom je prepájať so samosprávou firmy, iniciatívy, ale aj jednotlivcov, ktorí chcú pomôcť s riešením podnetov, či už v podobe financií, prácou alebo komplexným vyriešením podnetu. Portál bude toto dobrovoľníctvo promovať a motivovať tak k snahe zlepšovať prostredie miest a obcí. Budovanie komunít chce Odkazprestarostu.sk rozvinúť naplno v prvej polovici tohto roka.

Odkazprestarostu.sk

Odkazprestarostu.sk vytvorila v roku 2010 mimovládna organizácia Inštitút SGI. Aplikáciu vyvinula v spolupráci s Inštitútom SGI spoločnosť Lunadio a vyvinutá je pre operačné systémy Android a iOS.

Odkazprestarostu.sk pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho mestských častiach, od vtedy sa však neustále rozširuje. V súčasnosti je v platforme zapojených viac ako 100 samospráv na území celého Slovenska, od hlavného mesta, cez šesť ďalších krajských miest, až po malé obce ako Dolné Vestenice, či Letanovce. Počas niekoľkých rokov svojej existencie Odkaz pre starostu zaznamenal viac ako 47 000 podnetov od občanov a v súčasnosti ho využíva viac ako 18 000 aktívnych užívateľov. V roku 2018 pribudlo na portál takmer 12-tisíc podnetov – najviac v kategórií Cesty a chodníky a Zeleň a životné prostredie.

Vývoj a prevádzkovanie aplikácie ako aj webovej stránky je financovaný z projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.