Som zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ

Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný:

1. Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.

4. Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste zaslali svoje 2%/3% Inštitútu SGI, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 29. 4. 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky:

Číslo účtu Inštitútu SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI:
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 36070629

POZOR! IČO sa do kolóniek vypisuje po novom tak, aby bolo zarovnané vpravo! Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese sgi@governance.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!