Som právnická osoba

Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (termín do 31. 3. 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nielen Inštitútu SGI), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (termín do 31. 3. 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nielen Inštitútu SGI), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby  – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nájdete tu.

3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie v časti Poznámky.

4. Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste zaslali svoje 2%/3% Inštitútu SGI, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:

Číslo účtu Inštitútu SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI:
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 36070629

POZOR! IČO sa do kolóniek vypisuje po novom tak, aby bolo zarovnané vpravo! Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese sgi@governance.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!