Prichádza z tretieho sektora

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI | SME, 18. 1. 2019

Eva Kováčechová má medzinárodné skúsenosti

Kováčechovú nominovala ombudsmanka Mária Patakyová.

Magisterký titul v študijnom odbore právo získala v roku 1999 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Rovnako má aj magisterský titul v študijnom odbore etnológia – história z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zastupovala ľudí v kauze pezinská skládka

Od februára 2017 je riaditeľkou Centra právnej pomoci. Ide o štátnu rozpočtovú organizáciu poskytujúcu právnu pomoc osobám, ktoré si v dôsledku majetkovej núdze nemôžu dovoliť platené právne služby.
Viac ako 18 rokov pôsobila v treťom sektore. Pracovala napríklad ako právna expertka pre občianske združenie Spoločnosť preotvorené súdnictvo a ako lektorka Sokratovho inštitútu (občianske združenie Živica) či občianskeho združenia VIA IURIS. Počas svojho pôsobenia sa zaoberala primárne právom vo verejnom záujme (public interest law).
Pätnásť rokov poskytovala advokátske služby, pričom viaceré z jej prípadov skončili na Ústavnom súde SR. Výsledkom jej činnosti boli aj precedentné rozhodnutia.
Pred Ústavným súdom SR napríklad úspešne zastupovala občanov aj vo verejne známom prípade pezinskej skládky o ich práve na účasť na verejnom rozhodovaní či organizáciu Greenpeace v prípade o zverejnení bezpečnostnej správy z rekonštrukcie jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Riadi Centrá právnej pomoci

Ako riaditeľka Centra právnej pomoci má na starosti chod 14 kancelárií a 18 konzultačných pracovísk po celom Slovensku a vedie takmer 130 pracovníkov.
Ovláda anglický jazyk na úrovni C1, absolvovala študijný pobyt na Pittsburskej univerzite v americkom štáte Pensylvánia.
Je členkou medzinárodných organizácií Environmental Law Alliance Worldwide (E-LAW) a Justice and Environment. Má trojročnú skúsenosť s prienikom európskeho a slovenského práva pri kontrole uvádzania európskych smerníc v oblasti životného prostredia.
Má slabšiu publikačnú činnosť, ktorá sa končí v 2012.

Stojí za povšimnutie

V minulosti verejne kritizovala Štefana Harabina, pričom napríklad uvádzala, že systematicky poškodzuje dôveryhodnosť slovenskej justície. Ako advokátka zastupovala pred Ústavným súdom šiestich Harabinom odvolaných predsedov súdov.
V roku 2015 v nadväznosti na odmietanie bývalého premiéra Roberta Fica odpovedať na otázky novinárom z Denníka N verejne poukázala na porušenie ústavného práva verejnosti na informácie. V danom čase pôsobila ako členka redakčnej rady Denníka N.
Ako jediná z kandidátov na ústavných sudcov v motivačnom liste poukázala na skutočnosť, že Ústavný súd bude v blízkom čase čeliť zásadným výzvam súvisiacim s klimatickými zmenami, utečencami, extrémizmom či hrozbe prípadnej ekonomickej krízy.

Profil vypracoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI