Som fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Ak ste sa rozhodli poukázať Vaše % zo zaplatenej dane Inštitútu SGI, postup krokov je nasledovný.

1.Vypočítajte si:

  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (Typ A, Typ B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste zaslali svoje 2%/3% Inštitútu SGI, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (štandardný termín 31. 3. 2022, s riadne podaným odkladom pred koncom marca aj termín 30. 6. 2022) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky:

Číslo účtu Inštitútu SGI nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Údaje potrebné na poukázanie 2% (3%) pre Inštitút SGI:
názov: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
sídlo: Štúrova 3, 811 02 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 36070629

POZOR! IČO sa do kolóniek vypisuje po novom tak, aby bolo zarovnané vpravo! Inštitút SGI nemá SID, preto túto kolonku nechajte prázdnu. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte mailom na adrese sgi@governance.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0910 444 636.

ĎAKUJEME!