Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na úradoch

RTVS, 15. 11. 2018

Anna ŠÍPOŠOVÁ, moderátorka

Slovensku reálne hrozí, že na okresných úradoch bude chýbať dostatok kvalifikovaných zamestnancov. Upozornil na to Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. Analytici hovoria, že práca úradníka v tomto odvetví nie je len neatraktívna, ale aj slabo platená. Vláda sľubuje valorizáciu platov, no podľa odborníka je problém niekde inde, v pretrvávajúcom silnom vplyve politikov na výber úradníkov.

Marián KUKELKA, redaktor

Na okresných úradoch v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline sa od roku 2013 vymenili každý rok priemerne traja vedúci pracovníci. V Bratislave to boli štyria. Podľa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, to môže byť pre nízku atraktivitu tohto zamestnania. Riaditeľka Veronika Prachárová.

Veronika PRACHÁROVÁ, riaditeľka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť

Přesto sa stáva, že tí zamestnanci sú v tej platovej triede, ktorá je ešte pod úrovňou minimálnej mzdy, im to iba dorovnávajú, čiže to nie je dostatočne pre tých ľudí atraktívne.

Marián KUKELKA, redaktor

Vláda reaguje, že sa snaží zatraktívniť toto povolanie. Štátny zamestnanci, novelou príslušného zákona, získali napríklad nárok na neplatené služobné voľno raz za pol roka. Príplatok k náhrade príjmu v čase PN-ky, alebo kratší pracovný čas. Informuje Tatiana Kmecová z Úradu vlády.

Tatiana KMECOVÁ, z Úradu vlády SR

Platy všetkých štátnych zamestnancov budú zvýšené od 1.1.2019 o 10% a na kolektívnom vyjednávaní sa dohodlo tiež zvýšenie o 10% platov pre štátnych zamestnancov aj v roku 2020.

Marián KUKELKA, redaktor

Podľa bývalého predsedu Úradu pre štátnu službu, Ľubomíra Plaia, je problém v tom, že politici majú stále na obsadenie miest v štátnej správe, veľký vplyv.

Ľubomír PLAI, bývalý predseda Úradu pre štátnu službu

Systém je nastavený v podstate dobre, ale nerealizuje sa v praxi, na tie výberové konania ledva chodia záujemci, keď tak jeden príde alebo všetci dopredu vedia, že ten výber je formálna záležitosť.

Marián KUKELKA, redaktor

Nedostatok pracovníkov na okresných úradoch môžu pocítiť aj obyvatelia. Na vybavenie žiadosti budú čakať dlhšie. Pokračuje Juraj Kačur z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Juraj KAČUR, z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť

Pretože ten pracovník, ktorý mu to má spracovať, možno potrebuje dostať nejaký metodický pokyn z ministerstva, ktoré spravuje tu konkrétnu agendu, no a tým, že sa tam proste menia tí ľudia, ktorí možno nemajú takú dlhodobú prax, tak ani oni sa potom nevedia vyjadriť dostatočne rýchlo.

Marián KUKELKA, redaktor

Nový zákon o štátnej službe, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok, mal pritom obmenu úradníkov z politických dôvodov zťažiť aj tým, že ich už nemôžu odvolať bez udania dôvodu. Marián Kukelka, RTVS.