Vytvorenie výskumnej siete v oblasti dopadov a transparentnosti štrukturálnych fondov EÚ

Ukončený projekt

V spolupráci s neziskovými organizáciami Praxis (Estónsko), Providus (Lotyšsko), Transparency International (Litva), Europeum (Česká Republika), CPS – CEU (Maďarsko), a s podporou Local Government & Public Service Reform Initiative (LGI) implementoval Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť projekt s názvom Vytvorenie výskumnej siete v oblasti dopadov a transparentnosti štrukturálnych fondov EÚ, ktorý trval od 1. Decembra 2007 do 31. Júna 2008.

Vzhľadom na to, že výška externej finančnej pomoci, ktorú mohli nové členské štáty v rámci Programového obdobia 2007-2013 obdržať bola v ich dejinách dovtedy nebývalá, čerpanie štrukturálnych fondov mohlo priniesť niekoľko rizík. Cieľom projektu bolo stimulovať a zlepšiť výskum implementácie a zhodnocovania štrukturálnych fondov a tým zlepšiť spravovanie, transparentnosť a vplyv štrukturálnych fondov v nových členských štátoch.

Štyri hlavné ciele projektu:

1. Vytvorenie kľúčovej siete organizácií, ktorá bude vykonávať podrobný, dostupný, a porovnateľný výskum v oblasti štrukturálnych fondov a ich implementácie v budúcom rozpočtovom období EU.

2. Stimulácia budovania kapacít v oblasti výskumu štrukturálnych fondov so zameraním na sledovanie ich vplyvu a transparentnosti prostredníctvom šírenia nadobudnutých poznatkov medzi všetkých účastníkov a osvojovania si znalostí akademickejšie orientovaných inštitúcií a expertov z EU 15 krajín počas konferencie.

3. Zlepšovanie podmienok verejnej diskusie a zvyšovanie verejného povedomia v danej problematike prostredníctvom informovanosti a podporovania verejnej diskusie.

4. Zabezpečenie nevyhnutnej spolupráce pri plánovaní, implementácii, monitorovaní, a vyhodnocovaní výsledkov výskumu a všeobecných poznatkov v tejto oblasti.

Ako súčasť projektu Vytvorenie siete výskumu vplyvov a transparentosti štrukturálnych fondov sa 16.-17. Júna 2008 uskutočnila v Bratislave Medzinárodná konferencia Výskum štrukturálnych fondov – Nové výzvy pre výskum MNO. Konferencia bola organizovaná Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) spoločne so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku, s podporou OSI-LGI.

Na konferencii vystúpili: Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku, Ken Davey, člen LGI Steering Committee, Ctibor Košťál, zástupca SGI a projektový manažér, Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho direktorátu pre regionálnu politiku Európskej Komisie, Bill Wells a Tony Gore, experti z Veľkej Británie, Sergej Muravjov, z Transparency International Litva, Gatis Litvins, Providus (Lotyšsko), Vladimír Šárnik a Martin Plesch, právnici z MNO Eurea, Martina Kubániová z TA3, Agnes Batory a Andrew Cartwright, obaja pôsobiaci v CPS-CEU, Eszter Kosa, nezávislá výskumníčka a Renáta Králiková z SGI.

Viac informácií o projekte spolu s vystúpeniami jednotlivých prednášajúcich nájdete na www.civicwatch.eu