Otvorená štátna správa 2002

Ukončený projekt

Na tejto stránke uvádzame výsledky a spôsob hodnotenia výročných správ štátnych organizácií. Nájdete tu kľúč k hodnoteniu s otázkami, ktorým bolo možné priradiť 0 (min) až 5 (max) bodov. Pridelený počet bodov sa následne vynásobil stanovenou váhou otázky. Základom pre vypracovanie hodnotiacich otázok bola záväzná štruktúra výročnej správy, ktorú pre organizácie schválila vláda SR uznesením č. 1189/2001.

Hodnotených bolo celkom 176 výročných správ. Vyhodnotené výročné správy sú zoradené do piatich skupín. V rámci skupín sú organizácie zoradené podľa abecedy, bez uvedenia konkrétneho zisku bodov.

Výsledky hodnotenia určili v roku 2002 nasledovných víťazov:

 1. miesto: Štátna školská inšpekcia (MŠ SR) 98,4 bodov
2. miesto: Slovenský filmový ústav (MK SR) 96,1 bodov
3. miesto: Národný inšpektorát práce (MPSVR SR) 95,1 bodov
Skupina201
Skupina_202
Skupina203
Skupina204
Skupina205

Kľúč k hodnoteniu výročných správ

Zoznam hodnotiteľov výročných správ

SGI sa podieľal na tvorbe manuálu pre vypracovanie výročných správ, ktorý bol schválený vládou na jej rokovaní 19.12.2001. Manuál obsahuje ukážky odporúčaných postupov spomedzi výročných správ za rok 2000. Môžete si ho stiahnuť TU .