Občiansky hlas vo verejnej politike 1995-2005: jeho prínosy a možnosti ďalšieho rozvoja

Ukončený projekt

S cieľom rozšíriť existujúce informačné zdroje, poznanie i argumenty na tému vhodnosti a efektívnosti používania verejných zdrojov pre podporu takých účelov ako obhajoba občianskych záujmov, kontrola moci alebo sociálne inovácie, Nadácia Ekopolis v spolupráci s SGI a IVO realizovala v období od marca 2005 do septembra 2006 projekt „Občiansky hlas vo verejnej politike 1995-2005: jeho prínosy a možnosti ďalšieho rozvoja“. Ambíciou projektu bolo postihnúť a presnejšie pomenovať prínosy, ktoré advocacy, watchdog a organizácie typu think-tank mali na smerovanie našej krajiny v oblasti reforiem, spravovania, inovácií a demokratizácie ako aj postihnúť náklady s týmito aktivitami spojené.

Nadácia Ekopolis sa rozhodla iniciovať tento projekt hlavne z dôvodu uvedomenia si kritickej situácie vytvorenej zmenou štruktúry financovania týchto aktivít v rámci celého spektra verejnoprospešných aktivít a služieb na Slovensku. Tento „obed zadarmo“, ktorý Slovensko požívalo vyše desaťročie vďaka zahraničným fondom, ktoré tieto aktivity (ovplyvňovanie verejnej politiky z občianskych pozícií, kontrola moci, vytváranie priestoru pre účasť občanov na rozhodovaní a pod.) považovali za dôležité, pokračovať ďalej nemôže. Ak neziskové občianske prostredie dokázalo presvedčiť v poslednom období časť spoločnosti o opodstatnenosti „neštátu“ v oblasti poskytovania sociálnych služieb, zisťujeme, že v konkrétnych diskusiách s domácimi médiami, zástupcami verejného sektora i verejnosťou vôbec nám chýbajú argumenty či vôbec existujú dôvody aby verejné zdroje boli použité na podporu v tomto smere.

V závere roka 2005 sa v rámci projektu uskutočnil v Bratislave Medzinárodný okrúhly stôl (14.11.2005) za účasti expertov z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska, na ktorom boli predbežne prezentované výsledky z jednotlivých krajín v tejto téme ako aj Okrúhly stôl (6.12.2005) za účasti zástupcov vlády a verejného sektora zo SR, súkromného podnikateľského sektora a expertov. Podrobné výsledky projektu boli predstavené na Konferencii s medzinárodnou účasťou na tému „Verejné zdroje a občiansky hlas vo verejnej politike: Poučenia, príležitosti a riziká“ – 29. 3. 2006 v Bratislave. SGI spolupracovalo aj na sprístupnení podrobných údajoch o financovaní neziskových organizácií z verejných zdrojov na webstránke www.partnerstva.sk.