Fórum tvorcov verejnej politiky

Ukončený projekt

Cieľom ročného projektu, ktorý organizovalo SGI od februára 2003, bolo spájať a podporovať tých ľudí, ktorí tvoria verejnú politiku. Cieľovými skupinami boli vyšší štátni úradníci a zamestnanci v štátnej alebo verejnej službe, ktorí výrazne vstupujú alebo sa zaujímajú o proces tvorby verejnej politiky, napr. riaditelia štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnanci samospráv. Projekt podporilo Veľvyslanectvo USA v rámci programu Democracy Commission Small Grants.