Demagog.SK 2.0: Nové výzvy pre factchecking

Cieľom projektu je naštartovať prerod factcheckingového portálu Demagog.sk tak, aby vedel efektívnejšie pomáhať v boji proti dezinformáciám vo verejnom priestore. Bude pozostávať z dvoch hlavných krokov, a to 1) úpravy webovej stránky Demagog.sk s pilotným testovaním a 2) aktívnej práce so študentmi – aktualizácia a pretransformovanie E-verzie brožúrky Argumentačné triky chyby do interaktívnej podoby, pričom tlačenú verziu zašleme na 50 škôl.

Politika je neoddeliteľnou súčasťou verejnej diskusie a má významný vplyv na jej kvalitu. V roku 2010 sme založili projekt Demagog.sk, aby sme konfrontovali politikov a ich vyhlásenia s faktami a kultivovali verejnú diskusiu. Za desať rokov sa však významne zmenili komunikačné kanály, ktoré politici na oslovovanie voličov využívajú. Dezinformácie, hoaxy a mýty sa navyše posúvajú z okrajov čím ďalej tým viac do stredu celospoločenskej diskusie, politici ich legitimizujú a spoločnosť sa polarizuje. Demagog.sk na tieto výzvy a zmeny čiastočne reagoval, teraz by sme však chceli upraviť našu metodológiu tak, že budeme flexibilne overovať výroky vo verejnom priestore, najmä na sociálnych sieťach. Kľúčovou súčasťou je webstránka www.demagog.sk a redakčný systém, ktorý zjednodušuje prácu mladým dobrovoľníkom podieľajúcim sa na overovaní, ako aj senior analytikom, ktorí supervízujú ich prácu, dávajú im spätnú väzbu a publikujú overené výroky a analýzy. 

Úprava webstránky bude spočívať v 1) zefektívnení vyhľadávania v databáze výrokov, ktorých je už viac ako 15 500, 2) prispôsobení novým zdrojom overovaných výrokov, ktoré už nebudú vychádzať výhradne z televíznych relácií a 3) prispôsobení zmenám v metodológii. Všetky úpravy pilotne otestujeme počas trvania dvoch mesiacov (70 overených výrokov), pričom na základe našich zistení navrhneme ďalšie kroky (úpravy) do budúcna.

Dôležitou súčasťou projektu je aktívna práca s mládežou. Chceli by sme aktualizovať našu brožúrku Argumentačné triky chyby a následne ju aj pretransformovať do interaktívnej podoby s kvízom, ktorý si budú môcť vyskúšať mladí ľudia priamo na webe Demagog.sk. Novú publikáciu zároveň rozdistribuujeme na školy.

Donori: