Audit výkonnosti

Ukončený projekt

SGI sa venovalo v rámci projektu UNDP Good Governance Programme a s podporou projektu SPAR viacerým iniciatívam na podporu zavedenia auditov výkonnosti na Slovensku. Audit výkonnosti (alebo performance audit, či value-for-money audit) skúma, či organizácia alebo program dosahuje optimálnu kombináciu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. V rámci tejto aktivity spolupracovalo SGI najmä s Úradom vlády SR a NKÚ SR, poskytovalo poradenstvo pri realizácii auditov výkonnosti a pri tvorbe ich metodík, organizovalo školenia a zvyšovalo informovanosť o skúsenostiach s auditmi výkonnosti.

5. 11. 2002 sa uskutočnil seminár Skúsenosti s auditom výkonnosti v SR (prednášajúci: Ron Carr (Veľká Británia), Anna Kaščáková (ÚV SR), Zlatica Dittrichová (MF SR).

27-28. 6. 2002 sa uskutočnila séria školení Audit výkonnosti v praxi (prednášajúci: Seamus McCarthy, Írsko).

Vo februári 2002 sa uskutočnil workshop Ako postupovať pri audite výkonnosti (prednášajúci: Ron Carr, Veľká Británia).

Knižnica SGI k danej téme:

slovenské a české dokumenty
Manuál pre kontrolu/audit výkonnosti v podmienkach NKÚ SR
Manuál švédskeho NKÚ pre audit výkonnosti
Manuál kanadského NKÚ pre audit výkonnosti

anglické dokumenty
Office of the Auditor General of Canada (2000):Value-for-Money Audit Manual
UK National Audit Office (1999): What are taxpayers getting for their money? A value for money guide to examining outputs and outcomes.
UK National Audit Office (1999): A Practical Guide to Sampling
UK National Audit Office (1999): Taking a Survey
UK National Audit Office (1999): Evaluation and Its Use in Value for Money Audits
UK National Audit Office (2001): Getting Value for Money from Procurement

Netherlands Court of Audit: Audit Proposal Manual
Netherlands Court of Audit: Manual on Quality Requirements and Instruments
Netherlands Court of Audit: Self-evaluation Manual
Netherlands Court of Audit (1997): Abuse and improper use

Comptroller and Auditor General – Report on Value for Money Examination (Írsko)
The Emergency Ambulance Services (1997)
Development of the National Roads Network (1999)
The Driver Testing Service (1999)
The Provision and Management of Industrial Property (1998)
Performance Measurement in Teagasc (1999)
Met Éireann (2000)
Training and Development in the Civil Service (2000)  

Rigsrevisionen (Dánsko)
Measuring results of perfomance audits (2002)
Planning of choice of methods for performance audit (2001)
Governance as part of performance audit examinations (2000) 

Iné
European Implementing Standard
SIGMA (1999): How are Auditors Trained? A collection of information from some European Union Member States