Zuzana Olšinová

Zuzana Olšinová vyštudovala bakalárske aj magisterské štúdium v odbore Public Sociology na Queen Margaret University v Edinburghu. Počas štúdia stážovala v Nadácii Pontis a Občianskom združení Návrat. V rámci jej bakalárskeho výskumu v Starej Ľubovni spolupracovala s ETP Slovensko a s obyvateľkami a obyvateľmi mestskej časti Podsadok a zamerala sa na komunitné vzťahy pomocou participatívneho výskumu. Jej diplomová práca sa zaoberala slovenským feministickým hnutím. Tri roky pomáhala vyučovať predmet Gender Justice & Violence: Feminist Approaches na Queen Margaret University. Zaujíma sa najmä o rodovú problematiku, ale aj o tému spoločenských a politických hnutí a riešenia problematiky ľudí bez domova.