Táňa Grauzelová

Od mája 2014 do januára 2015 pôsobila v SGI, najprv ako stážistka a neskôr ako výskumníčka. Vyštudovala sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Momentálne je v poslednom ročníku doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Princeton University, New Jersey. Jej dizertačná práca sa venuje rodinných a partnerským normám v prostredí evanjelickej mládeže. Počas pôsobenia v SGI spolupracovala na projekte „Koľko stoja štát právne služby?”