Sandra Karabelli

stážistka
Sandra Karabelli pôsobí v SGI od júna 2018 ako odborný junior stážista. Aktuálne študuje na bakalárskom stupni dvojodbor ekonómiu a právo. V minulosti pracovala v štátnej správe a neziskovej organizácii.  Primárne sa venuje analýze a aplikácií výstupov.