Nina Fabšíková

Nina pôsobí v SGI od júna 2017 na 6 týždňovej stáži v rámci programu Slovak Professionals Abroad organizácie LEAF. Počas stáže spolupracuje na projekte „Zvyšovanie zamestnanosti rómskej menšiny prostredníctvom sociálnej ekonomiky“. Je študentkou bakalárskeho stupňa filozofie, politológie a ekonómie na University College London, kde sa okrem štúdia spolupodieľa na tvorbe študentského časopisu International Public Policy Review, zameraného na verejnú politiku.