Nikola Bajánová

PR manažérka
Na pozícii PR manažérky Inštitútu SGI pôsobí od augusta 2018. Magisterské štúdium žurnalistiky ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave. Po čase sa na univerzitu vrátila, aby na Fakulte sociálnych a ekonomických vied pokračovala v doktorandskom štúdiu. V dizertačnej práci sa zameriava na vzťah medzi transformujúcou sa spoločnosťou a médiami. Pracovala v agentúre SITA, spravodajskom webe Aktuality.sk, či v RTVS ako rozhlasová dramaturgička. Skúsenosti okrem médií zbierala aj v Berlíne, kde v roku 2014 absolvovala stáž v nemeckom parlamente.