Martina Chalupková

stážistka

Martina sa stala súčasťou tímu SGI ako stážistka na obdobie šiestich týždňov počas leta 2018 cez projekt
LEAF-u Slovak Professionals Abroad Programme. Na pozícii Junior výskumníčky sa zameriava na tému
sociálnej inklúzie a druhošancového vzdelávania. Počas štúdia na gymnáziu sa ako súčasť SDA venovala
akademickej debate, či spoluorganizovala modelové zasadnutia OSN. Momentálne študuje na londýnskej
univerzite UCL na fakulte Arts and Sciences, ktorá je zameraná na získanie širokospektrálnych
interdsciplinárnych zručností a vedomostí naprieč rôznými vednými odbormi.