Martin Vajzer

stážista

Martin vyštudoval bakalárske štúdium na odbore európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Momentálne pokračuje v magisterskom štúdiu na tej istej fakulte – odbor verejná politika. Počas strednej školy stážoval vo firme v Holandsku prostredníctvom programu Erasmus+. Zaujíma sa o rozvoj občianskej spoločnosti, medzinárodné vzťahy a stav kultúry na Slovensku.