Martin Borko

Martin pôsobil ako junior výskumník v SGI od októbra 2014 do júna 2015, keď spolupracoval na projekte SpravniKandidati.sk. Bakalársky titul získal na Fakulte sociálnych vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v odbore Verejná správa a verejná politika. Momentálne študuje magisterský stupeň na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Verejná politika.