Lenka Zagibová

Lenka je absolventkou katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala bakalárske aj magisterské štúdium. Zaujíma sa o otázky spojené s reprezentáciou menšín a spôsobmi, akými sú zobrazované v politickom a mediálnom diskurze. V SGI od októbra 2014 do augusta 2016 spolupracovala na projekte Demagog.SK.