Kateryna Rozumyková

Katka pôsobí v SGI na stáži od júla 2017. Je študentkou bakalárskeho stupňa v odbore medzinárodne vzťahy na Univerzite Mateja Bela a taktiež študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo na Prešovskej univerzite. Absolvovala semestrálny študijný pobyt v Bolton University v Anglicku. Počas štúdia stážovala v administrácii viacerých neziskových organizácii (Globsec, Centrum národov Slovensko). Zaujíma sa o otázky spojene s ľudskými právami, propagandou a oblasťou verejnej politiky.