Jakub Petrikovič

Jakub Petrikovič pôsobil v Inštitúte SGI štvormesačnou stážou od marca do júla 2017. Bakalársky stupeň absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore geografia, európska integrácia a regionálny rozvoj a momentálne pokračuje v tomto štúdiu na magisterskom stupni. Zaujíma sa o verejnú politiku v oblasti eurofondov a verejnej správy