Cindy Majtánová

Cindy Majtánová pôsobila v SGI ako stážistka v lete 2017. Bakalársky stupeň absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v odbore politológia. Momentálne študuje magisterský stupeň na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Verejná politika, pričom svoju diplomovú prácu na tému nudging v zdravotníctve realizuje prostredníctvom stáže v Advance Healthcare Management Institute, ktorý sa usiluje o zlepšenie fungovania zdravotníctva v Čechách a na Slovensku.