Anna Skuhrová

Anna pôsobí v SGI na mesačnej stáži v rámci programu Slovak Professionals Abroad organizácie LEAF. Spolupracuje na projekte Odkaz pre starostu. Je študentkou Inštitútu ekonomických štúdií na Univerzite Karlovej. Popri štúdiu sa venuje akademickej debate, organizuje vzdelávacie podujatia a je členkou Prague Banking Clubu. K analytickej činnosti sa priblížila už na strednej škole, vypracovaním písomnej práce na tému „Bosna a Hercegovina 20 rokov po vojne“, v rámci Geografickej olympiády.