Alexandra Šarinová

Alexandra pôsobila v SGI od júna 2016 do konca roku 2017. Získala bakalársky titul na Leiden University College v holandskom Haagu, so zameraním na tému postkonfliktnej rekonštrukcie Západného Balkánu. V súčasnosti pokračuje v štúdiu medzinárodných vzťahov na Diplomatickej akadémii vo Viedni. V roku 2015 absolvovala študijný pobyt v Prahe, so zameraním na komparatívny komunizmus a archívny výskum historickej diplomatickej korešpondencie. Počas štúdia pôsobila v administratíve viacerých neziskových organizácií (Slovenský Červený kríž, Amnesty International, Mladí európski federalisti) a stážovala na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve či v Kancelárii Národnej rady SR. V SGI zabezpečovala bezproblémové fungovanie kancelárie Inštitútu z pozície office manažérky.