Zlaté vedro za rok 2022 získali Trnava, Hlavné mesto SR Bratislava, Malacky a Snina

V roku 2022 vyriešili mestá a obce pomocou portálu Odkaz pre starostu až 8910 podnetov. Zlaté vedro, ocenenie pre najlepšie samosprávy, si za riešenie podnetov odniesli Trnava a Malacky, najlepšie komunikovali Hlavné mesto SR Bratislava a Snina.

„Chceme oceniť samosprávy, ktoré berú komunikáciu s občanmi zodpovedne a zaujímajú sa o ich podnety na zlepšenie verejných priestorov,” vysvetľuje Pavla Rachelová, projektová manažérka Odkazu pre starostu. „Pri hodnotení berieme do úvahy nielen pomer vyriešených podnetov, ale aj ich celkový počet a náročnosť. Samosprávy sme rozdelili do dvoch kategórii podľa veľkosti – na väčšie a menšie ako 20-tisíc obyvateľov.”

Zlaté vedro za riešenie podnetov si spomedzi väčších samospráv odnieslo mesto Trnava, ktoré v roku 2022 úspešne vyriešilo 1097 podnetov od občanov.

„Odkazprestarostu.sk sa po rokoch stal nie len dôležitým nástrojom občianskej participácie, ale vďaka aktívnej verejnosti aj nenahraditeľným pomocníkom každého mesta, ktoré to so zlepšovaním kvality života svojich obyvateľov myslí naozaj vážne,“ uviedol primátor Trnavy Peter Bročka „Aj preto ma teší, že sa nám podarilo za minulý rok vyriešiť ešte viac podnetov ako pri našom poslednom víťazstve. Veľká vďaka patrí aktívnym a pozorným Trnavčanom a celému tímu zamestnancov mestského úradu a mestských služieb mesta, ktorí svojou každodennou prácou pomohli Trnave opäť získať zlaté vedro,“ dodal.

Druhé miesto v riešení podnetov obsadilo tento rok Hlavné mesto SR Bratislavy. Na treťom mieste sa umiestnila mestská časť Bratislavy Vrakuňa.

„Projekt OPS vnímame ako naše „ďalšie oči“ v teréne. Celý náš tím na úrade sa snaží o čo najrýchlejšie riešenie podnetov zasielaných občanmi, ktorým okolie nie je ľahostajné,“ hovorí Rastislava Mihóková z miestneho úradu Bratislava-Vrakuňa. „Pravidelne nás informujú o problémoch v našej mestskej časti a upozorňujú na nedostatky, ktoré sa pokúšame v rámci našich časových a finančných možností čo najrýchlejšie odstrániť. Riešenie podnetov je spoluprácou viacerých referentov, oddelení a veľkú zásluhu na riešení majú aj pracovníci verejnoprospešných služieb, ktorí sú v teréne dennodenne. Nezabúdame ani na dobrovoľníkov, ktorí priložili ruku k dielu a nezištne pomáhali nie len nám, ale predovšetkým svojmu okoliu.“ 

Medzi menšími samosprávami pod 20 000 obyvateľov si pri riešení podnetov najlepšie počínali Malacky, nasledované Dolným Kubínom, tretie miesto obsadil Púchov. Malacky si Zlaté vedro za riešenie podnetov odnášajú už po štvrtýkrát za sebou.

„Projekt Odkaz pre starostu vnímame už ako neodmysliteľnú a stabilnú súčasť života samosprávy. Malačania sú veľmi vnímaví vo vzťahu k verejnému priestoru, preto sú našimi „očami a ušami“ v teréne všade tam, kde nie sme práve v tej chvíli my,“ povedal primátor mesta Malacky Juraj Říha.

Tím Odkazu pre starostu hodnotil v osobitnej kategórii aj komunikáciu. „Zameriavame sa na to, či samosprávy vysvetlia občanom, kto sa bude ich podnetom zaoberať a kedy môžu očakávať jeho riešenie, aj ako rýchlo na podnet reagujú,” dodáva Pavla Rachelová.

V tejto oblasti sa spomedzi väčších samospráv najlepšie darilo magistrátu mesta Bratislava, ktorému za uplynulý rok obyvatelia nahlásili 3217 podnetov. Hneď za ním sa umiestnila Trnava, tretie miesto obsadilo mesto Žilina, kde obyvatelia nahlásili spolu 1197 podnetov.

Medzi menšími samosprávami najlepšie komunikuje mesto Snina, nasledované Malackami a Púchovom.

„Mesto Púchov aktívne prijíma podnety od občanov prostredníctvom platformy Odkaz pre starostu už šesť rokov, a preto je pre mňa veľkým potešením i zadosťučinením, že za obdobie šesť rokov si už po šiestykrát môžeme ako zodpovedná samospráva prevziať ocenenie Zlaté vedro, ktoré má svoje opodstatnenie. Zároveň je to pre nás ako Mesto Púchov aj veľký záväzok do ďalších rokov, pretože je to motiváciou k progresu a tvorivosti, ako ďalej riešiť prijaté podnety efektívnejšie. Úspech a moje poďakovanie patrí ako povereným zamestnancom Mestského úradu Púchov, ktorí podnety prijímajú, vyhodnocujú a posudzujú na viacerých úrovniach, tak aj zamestnancom Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorí sa priamo osobne podieľajú na riešení problémov v teréne a s radosťou sa starajú o vzhľad mesta,“ uviedla primátorka mesta Púchov Katarína Heneková.

Každoročné ocenenie Zlaté vedro udeľuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) samosprávam zapojeným do projektu Odkazprestarostu.sk, pomocou ktorého môžu ľudia jednoducho nahlasovať problémy vo svojom okolí samospráve. „V roku 2022 mestá a obce zapojené do Odkazu pre starostu vyriešili až 8910 podnetov, čo je najviac od založenia portálu v roku 2010,“ uviedla Veronika Jursová Prachárová, riaditeľka SGI. Prostredníctvom Odkazu pre starostu so svojimi obyvateľmi komunikuje viac ako 170 samospráv po celom Slovensku.

Najčastejšou kategóriou, v ktorej v roku 2022 užívatelia nahlásili až 4222 podnetov, bola už po tretí rok zeleň a životné prostredie. „Najviac sa však darilo samosprávam riešiť podnety v kategórii  mobiliár, čo sú napríklad opravené lavičky, detské ihriská, ale aj cyklostojany,” vysvetlila Veronika Jursová Prachárová. Nahlásené podnety sa týkali aj ciest a chodníkov, parkovania, nesprávneho dopravného značenia, či vizuálneho smogu.

Odovzdávanie ocenenia Zlaté vedro 2022 podporili spoločnosti Tesco Stores SR a Websupport. Výpočet pre hodnotenie samospráv zabezpečila Katarína Hlaváčová, dátová analytička House of Řezáč. Za podporu ďakujeme.

 

VÝSLEDKY HODNOTENIA SAMOSPRÁV

 

Riešenie podnetov: Koľkokrát väčší prínos verejnému životu má práca danej samosprávy

v porovnaní s prácou hypotetickej priemernej samosprávy?

Samosprávy nad 20 000 obyvateľov Samosprávy pod 20 000 obyvateľov
1. Trnava 278 % 1. Malacky 272 %
2. Hlavné mesto SR Bratislava 206% 2. Dolný Kubín 224 %
3. MČ Bratislava-Vrakuňa 189 % 3. Púchov 211 %
Komunikácia: Ak zohľadníme kvalitu i kvantitu, koľkokrát lepšie komunikuje daná samospráva v porovnaní s hypotetickou priemernou samosprávou?
Samosprávy nad 20 000 obyvateľov Samosprávy pod 20 000 obyvateľov
1. Hlavné mesto SR Bratislava 202 % 1. Snina 174 %
2. Trnava 161 % 2. Malacky 151 %
3. Žilina 133 % 3. Púchov 134 %

 

Tím Odkazprestarostu.sk hodnotil samosprávy v kategóriách riešenia podnetov a komunikácie na základe ich úspešnosti oproti (hypotetickej) priemernej samospráve zapojenej do projektu. V obidvoch kategóriách sa v záverečnom vzorci prihliadalo aj na celkový počet prijatých podnetov. Preto je možné, že aj samospráva, ktorá vyriešila vyšší pomer podnetov, mohla skončiť za samosprávou s nižším pomerom, pokiaľ musela riešiť celkovo vyšší počet podnetov a tie spadali do náročnejších kategórií.

Zlaté vedro 2022 – kompletná tabuľka výsledkov (.xls)

Prezentácia zo slávnostného odovzdávania ocenenia (.pdf)

Podujatie Zlaté vedro podporili Tesco Slovensko, Websupport.sk a Občan za dverami RTVS.