Spolu so šiestimi mimovládnymi organizáciami (MVO) sme požiadali Úrad vlády SR o stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom

Potreba diskusie je reakciou na situáciu najmä v oblasti výberových konaní, vývoja transparentnosti a dôvery v štát. MVO ponúkajú konštruktívny dialóg a diskusiu o spoločných efektívnych opatreniach.

MVO považujú za viac ako dôležité, aby o predmetné témy prejavil premiér osobný záujem a tým verejne deklaroval ochotu realizovať záväzky vlády vyplývajúce z jej Programového vyhlásenia. Signatári výzvy si uvedomujú aktuálne zložitú pandemickú situáciu, no na druhej strane je podľa nich potrebné aktívne riešiť navrhnuté témy.

Napriek ambicióznym záväzkom z Programového vyhlásenia vlády na zvyšovanie odbornosti a transparentnosti pri obsadzovaní postov v štátnej správe, sa viacero dôležitých výberových konaní stalo predmetom širokej verejnej kritiky. Sme svedkami politických nominácií na odborné pozície, procesne nezvládnutých výberových konaní či dokonca vylúčenia verejnej kontroly, čo má za následok narušenie dôvery v inštitúcie a výberový proces do dôležitých inštitúcií a orgánov.

MVO negatívne vnímajú aj niektoré legislatívne zmeny, ktoré umožňujú “politizáciu” štátnej služby.

MVO upozorňujú, že takýmito krokmi aktuálne dochádza k deštrukcii celého systému, na ktorom stojí fungovanie právneho štátu a rapídne klesá záujem odborných kapacít o prácu pre štát. Pri takto nastavenom systéme samotné MVO strácajú motiváciu zúčastňovať sa výberových konaní ako členovia výberových komisií alebo pozorovatelia.

MVO sú názoru, že súčasná vláda by mala nastaviť štandardy a mechanizmy, ktoré zabezpečia stabilitu a dlhodobú odolnosť systému, ktorý musí odolať akýmkoľvek neprípustným tlakom aj do budúcna.

MVO sú názoru, že minimálne úvodné stretnutie je potrebné absolvovať na úrovni predsedu  vlády SR, keďže ide o zásadnú spoločenskú tému. V tomto smere MVO opätovne vyzývajú premiéra Eduarda Hegera na uskutočnenie spoločného stretnutia.

 

Iniciatívu otvorenej a konštruktívne diskusie podporujú:

Peter Kulich, Slovensko.Digital
Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu
Michal Piško, Transparency International Slovensko
Peter Kunder, Aliancia Fair-play
Katarína Batková, VIA IURIS
Dušan Zachar, INEKO
Veronika Prachárová, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť