Príležitosť pre učiteľov a učiteľky

Inštitút SGI hľadá učiteľov a učiteľky, ktorí by sa radi zapojili do projektu „Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie“. Projekt je financovaný z ESF v rámci OP EVS.

Projekt sa snaží zefektívniť druhošancové vzdelávanie, a teda dáva šancu študentom, ktorí predčasne odišli zo školského systému (bez dosiahnutia stupňa vzdelania, prípadne s dosiahnutým nižším stredným vzdelaním) a opätovne sa doň zapájajú.

Projekt sa uskutočňuje v 4 lokalitách: Stará Ľubovňa, Košice-Luník IX, Rankovce a Veľká Ida.

 


Náplň práce:

  • Práca so študentmi v poobedňajších hodinách
  • Vzdelávacie aktivity, doučovanie
  • Voľnočasové aktivity
  • Rozvoj vďaka školeniam
  • Konzultácie s vedením projektu

Forma úväzku:

  • Dohoda o vykonaní práce/Dohoda o pracovnej činnosti
  • Veľkosť úväzku sa dohodne po vzájomnej konzultácii

Požiadavky na zamestnanca:

  • VŠ vzdelanie (najlepšie pedagogického zamerania) alebo študent VŠ pedagogickej
  • Skúsenosť a záujem o prácu s príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vítaný
  • Pozitívne naladenie

Dĺžka úväzku: September 2018 – august 2019

Platové ohodnotenie: 7,50 Brutto/hodina

V prípade záujmu zasielajte svoj životopis spolu so stručným motivačný listom do 12.8.2018 na adresu galova@institutsgi.sk. V motivačnom liste uveďte, v ktorej zo štyroch spomenutých lokalít by ste chceli pôsobiť a tiež opíšte, prečo máte o prácu v oblasti vzdelávania príslušníkov MRK záujem.