Pracovná migrácia zo Slovenska

Koľko Slovákov a Sloveniek sa za posledné desaťročie z krajiny vysťahovalo a koľko sa na Slovensko opäť vrátilo? A ako sa im darí začleniť sa na pracovný trh u nás? Dozviete sa v najnovšej štúdii našej výskumníčky Lucie Mýtnej Kurekovej.

„Pracovnú migráciu v kontexte voľného pohybu osôb nie je možné regulovať. Prínos tohto fenoménu pre Slovensko bude do veľkej miery závisieť od toho, či sa migranti vrátia na Slovensko a ako dokážu zúročiť kapitál – ľudský, finančný či sociálny – po svojom návrate domov,“ píše vo svojej štúdii.