Ocenili výnimočných úradníkov: porovnávanie cien v zdravotníctve, evidenciu odpadov v Košeci aj procesy na katastri v Senci

Bratislava, 26. novembra 2019 – Ocenenie Úradnícky čin roka získali analytici ministerstva zdravotníctva, ktorí porovnávajú ceny zdravotníckej techniky; obec, kde elektronickou evidenciou znižujú množstvo odpadu; a tím katastra okresného úradu, ktorý si poradil s veľkým náporom práce aj sklzom. 

Za ocenením stojí Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ktorý spolupracuje s Klubom úradníkov dobrej vôle. Chceme vyzdvihnúť úradníkov, ktorí výnimočným spôsobom zlepšujú fungovanie štátu. Aby o nich vedela slovenská verejnosť a aby boli inšpiráciou pre ostatných,” vysvetľuje Veronika Prachárová, riaditeľka SGI. Počas roka mohol ktokoľvek nominovať inšpiratívne príbehy úradníkov, z ktorých odborná porota vybrala tie najzaujímavejšie v troch hodnotených kategóriách.

V kategórii ústredná štátna správa získal Úradnícky čin roka Inštitút zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva za porovnávanie cien zdravotníckych nákupov. Každý nákup techniky, ako sú napríklad CT či MR prístroje, porovnajú analytici na základe rozsiahlej databázy údajov o primeraných cenách. Celkovo sa nám od roku 2016 podarilo ušetriť takmer 60 miliónov eur, z čoho 7 miliónov bolo práve za porovnávanie zdravotníckej techniky,” hovorí Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky. Tento projekt priniesol viac transparentnosti a reálne úspory do exponovanej oblasti, akou je nákup predraženej zdravotníckej techniky,” vysvetľuje Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorá je členkou odbornej poroty ocenenia. Dobre ho hodnotia aj v zahraničí a prezentovali ho aj na pôde Európskej komisie.”

Ocenenie pre samosprávy prebral špecialista na odpadové hospodárstvo obce Košeca Marek Kurinec. Stál za zavedením elektronickej evidencie komunálneho aj separovaného odpadu, vďaka čomu Košečania ušetria na poplatkoch. Našou motiváciou bolo chrániť životné prostredie a znižovať množstvo odpadu,” dodáva Kurinec. Už za prvých šesť mesiacov od spustenia sa objem odpadu v obci znížil o viac ako pätinu. Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky, porotkyňa Úradníckeho činu roka, považuje toto riešenie odpadového hospodárstva za veľmi inovatívne: Dá sa ľahko replikovať v iných obciach, zároveň vychováva občanov k zamysleniu sa nad odpadom, ktorý produkujú, a využíva aj moderné spôsoby práce s dátami.”

V kategórii miestna štátna správa porota udelila ocenenie katastrálnemu odboru na okresnom úrade v Senci. Jeden z najvyťaženejších katastrov na Slovensku čelil problémom so sklzom vkladov, ktoré potrebovali vybaviť. Úradníci okresného úradu sa preto zomkli a preorganizovali svoju prácu, aby boli efektívnejší. Prvou časťou riešenia problému bola zmena organizácie podateľne, aby sa rozdelila práca na okienku a vybavovanie samotných úloh v kancelárii. Pracovníci si tiež sami rozdeľovali spisy, ” vysvetľuje Peter Urcikán, vedúci katastrálneho odboru. Upravili sme aj kontakt klientov s katastrálnym odborom – časť vybavili informátori klientského centra, časť ja ako vedúci odboru. Naši pracovníci sa tak mohli sústrediť na svoju prácu.” Vďaka tomu zvýšili efektivitu vybavovania vkladov o 70 percent a sklz 850 podaní sa im podarilo dobehnúť. Katastrálny odbor v Senci sme ocenili preto, že sa v ťažkých časoch vynašli a prišli s veľmi funkčnými a efektívnymi riešeniami. K výsledkom pomohla aj tímová práca a zanietenie všetkých zapojených úradníkov,” dodáva Prachárová.

Odbornú porotu zloženú zo zástupcov verejnej správy, neziskových organizácii, akademickej obce, aj súkromného sektora predstavila Lívia Vašáková. Spolu s ňou najlepšie úradnícke činy vyberali Emília Sičáková-Beblavá z Ústavu verejnej politiky, Michaela Benedigová z agentúry Seesame, Peter Goliaš z INEKO, Peter Kulich zo Slovensko.Digital, Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky, Pavol Tkáč z Rady pre štátnu službu a Veronika Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

„V súčasnosti sa nám stále ekonomicky darí, ale Slovensko zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast. A práve kvalita verejnej inštitúcií a úradníkov bude aj do budúcnosti jeden z najvýznamnejších faktorov úspechu či neúspechu Slovenska. Preto som veľmi rada, že v rámci tejto súťaže zvýšime povedomie o práci úradníkov a oceníme tých najlepších,” povedala Vašáková.

Porota pri nominovaných projektoch hodnotila najmä ich inovatívnosť a schopnosť reagovať na vývoj, orientáciu na používateľa a výsledky, otvorenosť a spoluprácu. Záštitu nad ocenením prevzali Úrad vlády SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu.

Organizátori by chceli ocenenie Úradnícky čin roka udeľovať každoročne, aby inšpirovali úradníkov po celom Slovensku a vyzdvihli ich prínos k modernej a fungujúcej krajine. V nasledujúcich mesiacoch usporiadajú stretnutia ocenených s úradníkmi a pripravujú eZošit s ocenenými príbehmi, vďaka ktorému sa ich riešenia dostanú na všetky úrady na Slovensku.


Promo video k oceneniu:

https://www.youtube.com/watch?v=BXyjKhfd_II  

 

Videoprofily ocenených:

Inštitút zdravotnej politiky: https://youtu.be/3ZrtcNu5EO0 

Košeca: https://youtu.be/m6tl1TeDUX4 

Senec: https://youtu.be/wIhNlgtL2YA