Hľadáme projektového manažéra/ku a výskumníka/čku

Inštitút SGI hľadá záujemkyne alebo záujemcov o pracovnú pozíciu „projektový manažér/ka a výskumník/čka v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie“.

Náplň práce:
– koordinácia projektových aktivít (komunikácia medzi jednotlivými výskumníkmi/čkami a ďalšími inštitúciami zapojenými do projektu, organizovanie pracovných stretnutí, sledovanie napĺňania projektových úloh a pod.)
– spolupráca na tvorbe metodológie hodnotenia za účasti ďalších senior výskumníkov a výskumníčok

Požiadavky:
– VŠ diplom z verejnej politiky, politológie, sociológie, ekonómie alebo príbuzných odborov (magisterský alebo doktorandský titul)
– výborná znalosť anglického a slovenského jazyka
– odborný záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne v oblasti vzdelávania preukázateľný predchádzajúcimi akademickými alebo pracovnými skúsenosťami
– skúsenosti s využívaním kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód a analýzou verejných politík
– počítačové zručnosti MS Excel – stredne pokročilý, MS Word – pokročilý
– výborné komunikačné a organizačné zručnosti (skúsenosti s manažovaním výskumného projektu výhodou)

Rozsah práce:
približne 30 hodín/mesiac (premenlivé počas roku, ideálna práca pre výskumných pracovníkov/čky popri inom plnom alebo čiastočnom úväzku)

Miesto práce:
Bratislava (s možnosťou home office)
Nástup:

16. august 2017

Plat:
adekvátna hodinová mzda podľa profilu uchádzača/ky
Trvanie:
august 2017 – august 2018 (s možnosťou predĺženia pri vzájomnej spokojnosti)

Záujemci a záujemkyne môžu zaslať svoj životopis na emailovú adresu kovacova@governance.sk do 10. augusta 2017 (vrátane) so subjektom emailu „Pozícia – socialna inkluzia“. V prípade otázok kontaktuje Luciu Kováčovú na spomenutej email. adrese alebo telefonicky 0904 128 910.