Hľadá sa úradnícky čin roka

Inštitút SGI v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle organizujú prvý ročník ocenenia Úradnícky čin roka. Chcú ním zviditeľniť a vyzdvihnúť príbehy slovenských úradov a úradníckych tímov, ktoré výnimočným spôsobom zlepšujú fungovanie štátu a zvyšujú kvalitu verejných služieb pre ľudí na Slovensku.

Slovensko má dlhodobo problém s kvalitou verejnej správy. Konštatujú to domáce analýzy aj medzinárodné porovnania. Podľa vyjadrenia Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) je to dokonca jeden z hlavných štrukturálnych problémov, ktorým by sa Slovensko malo urýchlene venovať. „Európska komisia už od roku 2011 vo svojich pravidelných Správach o Slovensku upozorňuje, že pre budúci rast, zamestnanosť a
konkurencieschopnosť Slovenska je efektívne fungovanie verejnej správy a verejných inštitúcií je mimoriadne dôležité,” uviedla Lívia Vašákova zo ZEK.

Ocenením by organizátori chceli prispieť k zlepšeniu obrazu úradníctva na Slovensku. Zároveň chcú motivovať a inšpirovať ďalšie úrady k proaktívnemu a modernému prístupu s dôrazom na kvalitu služieb. „Chceme verejnosti aj úradníkom ukázať skutočné príbehy, ktoré už dnes prispievajú k lepšiemu fungovaniu štátu,“ uviedla riaditeľka Inštitútu SGI Veronika Prachárová. V rámci nášho výskumu sme sa stretávali najmä s negatívnym obrazom o úradníkoch. Ľudia vnímajú viac náklady než hodnotu, ktorú verejné inštitúcie prinášajú. Aj to môže prispievať k nezáujmu o prácu vo verejnom sektore. Považujeme preto za dôležité tento obraz napraviť. Chceme upozorniť na úrady a kolektívy, ktoré výnimočným spôsobom pomáhajú zvyšovať kvalitu verejných služieb a napĺňať verejný záujem,“ dodáva Prachárová.

Zuzana Vargová z Klubu úradníkov dobrej vôle hovorí, že vo verejných inštitúciách pracuje veľké množstvo schopných a zapálených ľudí, ktorí robia užitočnú, no navonok často neviditeľnú prácu. „Vidíme väčšie zapájanie verejnosti na úrovni samosprávy, rozrastanie sa  analytických inštitútov, alebo snahy úradov využívať moderné technológie. Mnohé opatrenia existujú vďaka nápadu, ale najmä práci a snahe úradníkov a úradníčok,“ zdôrazňuje.

V Klube úradníkov sa často stretáva s pocitom nedocenenosti: „Aj šikovní a nadaní ľudia ľahko strácajú motiváciu, keď majú dojem, že si ich prácu nikto neváži.“ Na jednej strane práca pre štát prináša zaujímavé príležitosti podieľať sa zlepšovaní sveta okolo nás, na druhej strane sa málokedy stane, že úradníkov niekto za ich prácu pochváli. „S týmto povolaním sa nespája ani spoločenská prestíž, ani vysoký zárobok. Tí najlepší úradníci to robia najmä z presvedčenia,“ upozorňuje Vargová. Význam kvalitných úradníkov si uvedomujú aj zástupcovia súkromného sektoru.

Jedným z partnerov ocenenia je Americká obchodná komora. Jej viceprezidentka Michaela Benedigová uviedla: „Čím kvalitnejší sú štátni úradníci, ktorí majú zároveň integritu, tým nižšia je šanca na pochybné rozhodnutia, nekvalitné zákony či netransparentné praktiky. “

Nominovať úrady alebo úradnícke tímy môže ktokoľvek do konca júna na webe www.uradnickycin.sk . O víťazoch bude v kategóriách samospráva, miestna štátna správa a ústredná štátna správa rozhodovať deväťčlenná porota zložená z odborníkov z akademickej obce či  eziskového sektora a tiež zástupcov štátu a podnikateľského sektora. Hodnotiť bude na základe štyroch kritérií: orientácia na používateľa, orientácia na výsledky, inovatívnosť a schopnosť reagovať na vývoj, otvorenosť a spolupráca. Ocenenie prebieha pod záštitou Úradu vlády SR, Rady pre štátnu službu a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Organizátori v najbližších dňoch umožnia širokej verejnosti podporiť ocenenie prostredníctvom kampane na Startlabe.