Grantový program na podporu odborného vzdelávania

Nadácie VELUX (THE VELUX FOUNDATIONS) predstavia dňa 20. júna 2018 v Austria Trend Hoteli v Bratislave svoj nový grantový program zameraný na podporu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Informačného semináru o grantovej pomoci Nadácií VELUX sa môžu zúčastniť všetci potenciálni žiadatelia o čerpanie grantov z radov stredných odborných škôl, verejných inštitúcií a občianskej spoločnosti.

Viac informácií o informačnom seminári môžete nájsť v pozvánke TU.

V prípade záujmu sa prosím registrujte v nasledovnom formulári TU.

Informácie o grantovom programe Nadácií VELUX je možné nájsť aj na www.veluxfoundations.dk


Úvod k programu odborného vzdelávania v anglickom jazyku

Inštrukcie pre uchádzačov v anglickom jayzku

Navigácia do miesta konania v slovenčine