Contact

Slovak Governance Institute
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Štúrova 3, 811 02 Bratislava
sgi@governance.sk
mobil: 0910 444 636
IČO 36070629